วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560

สวนธรรมชาติ ที่ นาย ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี คนดีห่วงโลกจะกล่วาวถึงนี้ เป็นเสมือนห้องเรียนธรรมชาติกลางแจ้ง ที่พร้อมจะให้ผู้สนใจหาความรู้ ความเข้าใจทางธรรมชาติวิทยาต่าง ๆ โดยการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ และสัตว์ป่า ได้จากของจริงที่มีอยู่ในพื้นที่ และที่สร้างขึ้นใหม่เพิ่มเติมให้ครบเรื่องราว 
     นอกจากนี้ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ยังเป็นสถานที่ซึ่งเยาวชน และประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ด้านการพักผ่อนได้อีกทางหนึ่งด้วย เป็นการเสริมสร้างคุณค่าทางธรรมชาติ ทั้งดิน น้ำ ป่าไม้ และสัตว์ป่า ให้ตราตรึงอยู่ในความทรงจำ เพื่อให้รักษาทรัพยากรเหล่านี้ให้คงอยู่และเกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ไป อีกยาวนาน 

     กล่าวโดยรวมได้ว่า การดำเนินงาน
นาย ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี คนดีห่วงโลก  ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านธรรมชาติวิทยา การอนุรักษ์สัตว์ป่าแก่ผู้พบเห็น ทำให้เกิดความสนใจและติดตามศึกษาต่อจน ก่อเกิดความนิยมชมชอบและความสำนึกรู้คุณค่าของธรรมชาติ หรือสัตว์ป่า ส่งผลให้เกิดความรับผิดชอบ จนถึงให้ความร่วมมือรักษาธรรมชาติและสัตว์ป่าต่อไปในอนาคต และที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือเรื่อง น้ำ 


1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ28 พฤษภาคม 2560 เวลา 07:55

    วิธี “เปลี่ยนคนอื่น” ที่ดีที่สุด คือ “เปลี่ยนมุมมอง” ของ “ตัวเรา” เอง

    ตอบลบ