วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560

ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี คนดีห่วงโลก: สวนธรรมชาติ ที่ นาย ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี คนดีห่ว...

ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี คนดีห่วงโลก: สวนธรรมชาติ ที่ นาย ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี คนดีห่ว...: สวนธรรมชาติ ที่ นาย ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี คนดีห่วงโลกจะกล่วาวถึงนี้ เป็นเสมือนห้องเรียนธรรมชาติกลางแจ้ง ที่พร้อมจะให้ผู้สนใจหาความรู้ ความ...

1 ความคิดเห็น:

 1. #ณัฐนินท์ธรรมวิทย์เมธี ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี

  อย่าทุกข์…เพราะยอมแพ้
  อย่าอ่อนแอ…เพราะสิ้นหวัง
  อย่าท้อถอย…เพราะไร้พลัง
  อย่าหยุดยั้ง…ถ้ายังมีลมหายใจ

  ตอบลบ